گوردخمه صحنه (گوردخمه دربند) در شهر صحنه,بدنه کوه شوق علی واقع شده است.

این گور دخمه ها در بین اهالی محل به قبر کیکاووس,فرهاد تراش و گور شیرین و فرهاد معروف است.

در ارتفاعی بیش از 50 متر بالاتر از سطح رودخانه,محلی به طول 14.5 متر و ارتفاع 11 متر تراشیده شده و در آن دخمه ساخته شده است.

در جلوی دخمه فضای ایوان مانندی را ایجاد کرده اند.

در بالای ورودی آرامگاه, تصویر خورشید بالداری حجاری شده است.

اثر در تاریخ 10 دی 1315، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

فیلم معرفی گوردخمه صحنه

آدرس گوردخمه صحنه

گالری عکس گوردخمه صحنه