گرداب سنگی متعلق به دوره ساسانیان,در بافت قدیمی شهرستان خرم آباد واقع شده است.

این بنای مدور, دارای دریچه‌ای برای هدایت آب‌ آشامیدنی و توزیع آن در سطح شهر خرم‌آباد و آبیاری زمین‌ها بوده است.

فیلم معرفی گرداب سنگی خرم آباد

آدرس گرداب سنگی خرم آباد

گالری عکس گرداب سنگی خرم آباد