مخمل کوه در شمال شهرستان خرم آباد,کیلومتر 15 جاده خرم آباد به الشتر واقع شده است.

مخمل کوه, یک کوه بلند به ارتفاع 1900 متر دارد و تنگه و آبشار شبیخون هم جزئی از طبیعت این منطقه هستند.

یک پارک جنگلی با وسعت 500 هکتار, در انتهای قسمت شمالی کوه ساخته شده است.

سفید کوه در سمت غرب و شمال غرب مخمل کوه واقع شده و این دو کوه در امتداد یکدیگر تنگه شبیخون را ایجاد می‌کنند.

یکی از شگفتی‌ها و زیبایی های مخمل کوه, گلسنگ‌هایی هستند که تمام سطح کوه را پوشانده‌اند.

استان لرستان، کیلومتر 15 مسیر خرم‌ آباد به الشتر

فیلم معرفی پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد

آدرس پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد

گالری عکس پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد