پل کوریجان متعلق به دوره صفویه,در شهرستان کبودرآهنگ,بخش مرکزی,روستای کوریجان,بر روی رودخانه قره چای واقع شده است.

پل کوریجان دارای 5 دهانه بزرگ و 4 دهانه کوچک است.

پل در تاریخ 25 اسفند 1379 با شماره ثبت 3248 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

موزه فسیل های دریایی در داخل شهرداری شهرستان کبودرآهنگ,شهر شیرین‌سو واقع شده است.

فسیل فیل دریایی متعلق به دوره میوسین,در این موزه نگهداری می شود.

قلعه باشقورتاران در شهرستان کبودرآهنگ,بخش شیرین سو واقع شده است.

فیلم معرفی مناطق گردشگری شهرستان کبودرآهنگ

آدرس مناطق گردشگری شهرستان کبودرآهنگ

گالری عکس مناطق گردشگری شهرستان کبودرآهنگ