چشمه ریزه در مسیر جوانرود به ثلاث باباجانی,10 کیلومتری شهر تازه آباد واقع شده است.

آب چشمه در درمان بیماری‌های کلیوی بسیار موثر است. 

رود زمکان پرآب‌ترین رود شهرستان ثلاث است كه سرچشمه ی آن از دل كوه بوده و آبشاری بكر را به وجود آورده است.

آبشار شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی,روستای شیخ صله واقع شده است.

فیلم معرفی مناطق گردشگری شهرستان ثلاث بابا جانی

آدرس مناطق گردشگری شهرستان ثلاث بابا جانی

گالری عکس مناطق گردشگری شهرستان ثلاث بابا جانی