سنگ‌نبشته خرم ‌آباد (برد نوشته) متعلق به دوره سلجوقیان,در خیابان شریعتی شهرستان خرم آباد واقع شده است.

سنگ نوشته خرم آباد,کتیبه‌ای به خط کوفی است که بر تکه سنگی بزرگ به ارتفاع 3.5 متر نوشته شده است.

فیلم معرفی سنگ نبشته خرم آباد

آدرس سنگ نبشته خرم آباد

گالری عکس سنگ نبشته خرم آباد