کپه‌داغ (به معنای کوه‌های بسیار), در شمال ایران قرار دارد و بخشی از رشته کوههای ترکمنستان و خراسان شمالی را که در شمال رود گرگان، و رودخانه اترک واقع شده در بر می‌گیرد.

این رشته کوه از غرب به دریای خزر و از شرق به ارتفاعات هزار مسجد خراسان رضوی منتهی می‌شوند.

بخش کوچکی از شاخه‌ی شمالی آن نیز در جنوب ترکمنستان است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این رشته کوه می‌توان به منابع غنی آب،سازندهای آهکی، فرسایش آبی و وجود پدیده‌های کارستی اشاره کرد.

مرتفع‌ترین قله رشته کوه، قله بیر در شمال شیروان است.

فیلم معرفی رشته کوه کپه داغ بجنورد

آدرس رشته کوه کپه داغ بجنورد

گالری عکس رشته کوه کپه داغ بجنورد