حمام حاج شهباز خان متعلق به دوره قاجار,در زمان محمد علی میرزا دولتشاه در شهر کرمانشاه احداث شد.

حمام از بخش های مختلف سربینه یا رختکن,گرم خانه و خزینه های آب سرد و گرم تشکیل شده است.

طاق های فضای حمام از نوع طاق پنج و هفت بوده و نحوه ی پوشش سقف به شکل گنبدی و از نوع گنبد طاق چشمه است.

اکنون بنای حمام به خانه ی خلاقیت صنایع دستی کرمانشاه تبدیل شده است.

حمام در تاریخ 12 دی 1386 با شماره ثبت 20495 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

فیلم معرفی حمام حاج شهباز خان کرمانشاه

آدرس حمام حاج شهباز خان کرمانشاه

گالری عکس حمام حاج شهباز خان کرمانشاه