آسیاب گبری متعلق به دوره ساسانیان,در جنوب شهرستان خرم آباد،محله پشته حسین آباد واقع شده است.

بنای آسیاب با استفاده از سنگ‌های تیشه خورده و قلوه سنگ همراه با ملات ساروج به صورت مکعب مستطیل طراحی شده است.

فیلم معرفی آسیاب گبری خرم آباد

آدرس آسیاب گبری خرم آباد

گالری عکس آسیاب گبری خرم آباد