آبشار گریت (آبشار سرکانه,آبشار هفت چشمه) در 50 کیومتری شهرستان خرم آباد,بخش پاپی,30 کیلومتری ایستگاه راه آهن سپید دشت و در میان دره ای پوشیده از درخت بلوط واقع شده است.

آبشار در اثر عبور رودخانه ترس گریت از روی ناهمواری‌ها به طرف رودخانه سزار به وجود آمده و از سه آبشار کوچک و بزرگ تشکیل شده که در فاصله 2 کیلومتری از یکدیگر واقع شده اند.

آبشار اول و دوم گریت به‌صورت دو پله‌ای و آبشار سوم به صورت سه پله‌ای جریان دارند.

متوسط ارتفاع این آبشارها به 15 متر و عرض تاج آن‌ها به 17 متر می‌رسد.

فیلم معرفی آبشار گریت خرم آباد

آدرس آبشار گریت خرم آباد

گالری عکس آبشار گریت خرم آباد