آبشار وارک در جنوب شرق شهرستان خرم‌آباد,غرب گردنه نوژیان,روستای وارک واقع شده است.

آبشار وارک از نوع آبشارهای دوقلو یا دو طبقه به شمار می رود که فاصله طبقات آن 15 کیلومتر است.

ارتفاع آبشار اصلی و پلکانی وارک، 57 متر است و عرضی معادل 50 متر را در بر می‌گیرد.

سرچشمه آبشار یک صخره سنگی است و پس از طی حدود 15 متر از صخره دوم فرو می‌ریزد و آبشار دوم را به وجود می‌آورد.

درختان بلوط,گلابی و زالزالک اطراف آبشار را پوشانده اند.

فیلم معرفی آبشار وارک خرم آباد

آدرس آبشار وارک خرم آباد

گالری عکس آبشار وارک خرم آباد